Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Maj (12 maj)
0,2% est

2017
0,8% est

3 år (31 mars)
8,4%

5 år
22,2%

Sedan fondens start
44,6%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,9%

Sista anmälningsdag

Den 26 maj är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 31 maj.

Handelskalender 2017