Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Aug (12 aug)
0,1% est

2016
0,5% est

3 år (31 juli)
12,1%

5 år
23,9%

Sedan fondens start
43,0%

Genomsnittlig årlig avkastning
5,3%

Sista anmälningsdag

Den 26 augusti är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 31 augusti.

Handelskalender 2015/2016