Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Maj (20 maj)
0,2% est

2016
0,0% est

3 år (30 april)
11,5%

5 år
24,3%

Sedan fondens start
42,8%

Genomsnittlig årlig avkastning
5,4%

Sista anmälningsdag

Den 26 maj är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 31 maj.

Handelskalender 2015/2016