Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Feb (9 feb)
0,4%

2018
0,6%

3 år (31 dec)
4,2%

5 år
15,9%

Sedan fondens start
43,3%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,3%

Sista anmälningsdag

Den 25 januari är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 31 januari.

Handelskalender 2018