Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

April (7 april)
0,1% est

2017
0,5% est

3 år (28 feb)
8,4%

5 år
22,2%

Sedan fondens start
44,4%

Genomsnittlig årlig avkastning
5,0%

Sista anmälningsdag

Den 25 april är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 30 april.

Handelskalender 2017