Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Jan (31 jan)
0,76%

2019
0,76%

3 år (31 jan)
-0,4%

5 år
2,4%

Sedan fondens start
43,2%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,3%

Sista anmälningsdag

Den 22 februari är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 28 februari.

Handelskalender 2019