Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Nov (30 nov)
0,0% est

2016
0,5% est

3 år (31 okt)
10,8%

5 år
24,7%

Sedan fondens start
43,8%

Genomsnittlig årlig avkastning
5,1%

Sista anmälningsdag

Den 25 november är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 30 november.

Handelskalender 2015/2016