Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Okt (31 decc)
0,0% est

2018
-0,8%

3 år (31 okt)
0,2%

5 år
5,7%

Sedan fondens start
43,2%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,3%

Sista anmälningsdag

Den 24 januari är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 31 januari.

Handelskalender 2018