Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Aug (31 aug)
-0,1%

2018
-0,2%

3 år (31 aug)
1,0%

5 år
7,9%

Sedan fondens start
43,2%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,3%

Sista anmälningsdag

Den 25 september är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 30 september.

Handelskalender 2018