Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Maj (18 mj)
0,1%

2018
0,3%

3 år (29 mars)
2,5%

5 år
12,3%

Sedan fondens start
43,3%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,3%

Sista anmälningsdag

Den 25 maj är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 31 maj.

Handelskalender 2018