Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Okt 18 okt)
0,0% est

2018
-0,4%

3 år (30 sep)
0,7%

5 år
6,8%

Sedan fondens start
43,2%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,3%

Sista anmälningsdag

Den 26 november är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 30 november.

Handelskalender 2018