Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Maj (18 maj)
0,1%

2018
0,3%

3 år (30 april)
2,0%

5 år
9,5%

Sedan fondens start
43,3%

Genomsnittlig årlig avkastning
4,3%

Sista anmälningsdag

Den 26 juni är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 30 juni.

Handelskalender 2018