Specialist på marknadsneutrala fonder

låg risk och stabil avkastning

Värdeutveckling

Merrant Alpha Select HRFI - FoF Index Visa mer

Värdeutveckling

Jan (13 jan)
0,3% est

2017
0,3% est

3 år (30 nov)
10,2%

5 år
24,7%

Sedan fondens start
43,8%

Genomsnittlig årlig avkastning
5,1%

Sista anmälningsdag

Den 26 januari är sista anmälningsdag för att köpa andelar för handelsdag 31 januari.

Handelskalender 2017