Kontakt

Merrant, Birger Jarlsgatan 18A, 114 34 Stockholm

Merrant Capital AB

Birger Jarlsgatan 18A
114 34 Stockholm

Telefon
Tel. +46-8-779 50 70

Mail
info@merrant.se

Fondbolag

Swedbank Management Company AB

65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg

Telefon
Tel.  +352 40 49 401

Mail
info@swedbank.lu

Klagomålsansvarig

Om du skulle vara missnöjd med en tjänst som Merrant Capital AB har tillhandahållit, kontaktar du klagomålsansvarig, Sören Elelid, och uppger de omständigheter som föranlett klagomålet. Vi kommer att behandla ditt ärende snarast möjligt.

E-post: soren@merrant.se

Om du önskar en extern vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till:
Konsumenternas Bankbyrå (www.konsumentbankbyran.se)
Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se)

Om du vill få ditt ärende prövat externt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.