Köp våra fonder

Så här köper du våra fonder

Merrant Alpha Select kan köpas hos flertalet av Sveriges banker och fondkommissionärer. Genom MFEX och Nasdaq OMX är våra fonder tillgängliga hos ytterligare ett flertal banker och fondkommissionärer. Du kan även kontakta din rådgivare och fråga efter Merrant Alpha Select.

För institutionella investerare ber vi er att kontakta Merrant på tel 08-779 5070 eller info@merrant.se alternativt Swedbank Luxemburg via e-post transferagent@swedbank.lu.