Styrelse & VD

Ulf Sedig (VD)

Ulf är utbildad civilekonom från Lunds Universitet (inriktning nationalekonomi, portföljvalsteori, optionsteori och ekonometri). Ulf har över 25 år erfarenhet av de nordiska finansmarknaderna från olika positioner. Tidigare har Ulf bl.a. arbetat som aktieanalytiker, market maker för aktier och derivat i London, Investment manager på riskkapitalbolag samt innehaft ett flertal styrelseuppdrag. Ulf är grundare till Alicia Capital Management AB och Quadrant2 AB.

Utöver sitt styrelseuppdrag i Merrant Capital AB har Ulf följande uppdrag:

 • Suppleant – Alicia Capital Management AB
 • Ordinarie styrelseledamot – Marlington Investments AB
 • Suppleant – Greybird Invest AB

Rolf Hagekrans (ordinarie styrelseledamot)

Rolf har studerat nationalekonomi vid Stockholm Universitet samt är Marknadsekonomi från DIHM. Rolf har över 25 år erfarenhet av de nordiska finansmarknaderna från olika positioner. Tidigare har Rolf varit VD för fond- och kapitalförvaltningsbolag, VD för Morningstar Sverige samt innehaft flertal olika styrelseuppdrag inom finansiella bolag i Norden. Rolf är grundare av Alicia Capital Management AB som tillhandahöll analys och utvärdering av internationella kapitalförvaltare till institutionella investerare i Norden.

Utöver sitt styrelseuppdrag i Merrant Capital AB har Rolf följande uppdrag:

 • VD och Ordinarie styrelseledamot – Alicia Capital Management AB
 • Suppleant – Marlington Investments AB
 • Ordinarie styrelseledamot – Greybird Invest AB

Carl Elfgren (ordinarie styrelseledamot)

Carl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och har även studerat vid Handelshögskolan samt Harvard Business School. Carl har de senaste åren arbetat som konsult avseende affärsutveckling, strategisk rådgivning och processledning.

Utöver sitt styrelseuppdrag i Merrant Capital AB har Carl följande uppdrag:

 • Ordinarie styrelseledamot – Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
 • Ordinarie styrelseledamot – Bostadsrättsföreningen Dragarbrunn 16:3
 • Suppleant – Östervall Consulting AB

Sören Elelid (styrelseordförande och ordinarie styrelseledamot)

Sören är diplomerad marknadsekonom och driver sedan många år egen verksamhet inom marknadsföring, försäljning och service.

Utöver sitt styrelseuppdrag i Merrant Capital AB har Sören följande uppdrag:

 • VD och ordinarie styrelseledamot – Åströms Rätt Grafiska AB
 • Ordinarie styrelseledamot – Parrotfish AB