Utmärkelser & Rating

Merrants framgångsrika förvaltning har uppmärksammats internationellt och fondbolaget har erhållit prestigefyllda nomineringar och utmärkelser i Norden, Europa och USA.

2017

 • Vinnare: Bästa Globala Multistrategifond – Arbitrage 5 år, InvestHedge USA
 • Vinnare: Nordens bästa Hedgefond i fond, Nordic Hedge Award Stockholm
 • Finalist: Bästa FOHF i Europa, HFMWeek UK
 • Finalist: Bästa FOHF-Multistrategi i Europa, HFMWeek UK
 • Finalist: Bästa FOHF-specialist i Europa, HFMWeek UK

2016

 • Vinnare: Bästa Globala Multistrategifond – Arbitrage 5 år, InvestHedge USA
 • Finalist: Bästa Hedgefond i fond – Multistrategi – under $1bn, HFM Week Award UK
 • Finalist: Nordens bästa Hedgefond i fond, Nordic Hedge Award UK
 • Vinnare: Bästa Portföljförvaltare – Sverige, AI Hedge Fund Award UK

2015

 • Finalist: Bästa Multistrategifond under $500m i Europa, Hedge Funds Review UK
 • Finalist: Bästa Globala Multistrategifond 1 år och 5 år, InvestHedge UK
 • Vinnare: Nordens bästa Hedgefond i fond, Nordic Hedge Award Stockholm
 • Personlig utmärkelse: Bästa Portföljförvaltare – Sverige, Hedge Fund Award UK
 • Vinnare:  Bästa Marknadsneutrala FOHF – Sverige, Hedge Fund Award UK

2014

 • Finalist: Bästa Globala Multistrategifonden – 5 års avkastning, InvestHedge UK
 • Vinnare:  Bästa Marknadsneutrala FOHF i Europa, Acqusition International UK
 • Rating: Performance Rating A, Hedgegate Schweiz
 • Vinnare: Nordens Bästa Hedgefond i Fond, Nordic Hedge Award Stockholm
 • Vinnare: Swiss Fund of Hedge Funds Rising Star, Acqusition International

 2013

 • Vinnare: Nordens Bästa Hedgefond i Fond, Nordic Hedge Award UK

2012

 • Finalist: Bästa Multistrategifond under $250m i Europa, Hedge Funds Review UK
 • Vinnare: Bästa Marknadsneutrala FoHF i Europa, World Finance UK
 • Finalist: Bästa Nya Multistrategifond i Europa, HFM Week Award UK

2011

 • Finalist: Bästa Nya Multistrategifond i Europa, HFM Week Award UK 
 • Finalist: Bästa Nya Multistrategifond Globalt, InvestHedge USA

2010

 • Vinnare: Bästa Nya Multistrategifond i Europa, Hedge Funds Review UK

2016

Finalist: HFM Week Award Bästa Fund of Hedge Funds multistrategy – under $1bn (apr 2016)
Finalist: Nordic Hedge Award Nordens bästa HedgeFonf i Fond (maj 2016)
Vinnare: AI Hedge Fund Award Bästa Globala Marknadsneutrala FOHF (5år) (jan 2016)
Vinnare: AI Hedge Fund Award Bästa portföljförvaltare – Sverige (jan 2016)

2015

Finalist: Hedge Funds Review Bästa Multistratgifond under $500m i Europa (Nov 2015)
Finalist: InvestHedge Bästa Globala Multistrategifond 1 år och 5 år (sep 2015)
Vinnare: Alternative Investment Awards Best Market Neutral Fund (apr 2015)
Vinnare: ACQ Global Awards Sweden – Investment Management Firm of the year (apr 2015)
Vinnare: Nordic Hedge Award Norden bästa HedgeFond i Fond (maj 2015)
Personlig utmärkelse: Hedge Fund Award Bästa Portföljförvaltare – Sverige (jan 2015)
Vinnare: Hedge Fund Award Bästa Marknadsneutrala FOHF – Sverige (jan 2015)

2014

Vinnare: Acqusition International Bästa Marknadsneutrala FOHF i Europa (aug 2014)
Finalist: InvestHedge Bästa Globala Multistrategifond 5 år (sep 2014)
Rating: Performance Rating A av Hedgegate (jun 2014)
Vinnare: Nordic Hedge Award Nordens Bästa HedgeFond i Fond (maj 2014)
Vinnare: Acqusition International Swiss Fund of Hedge Funds Rising Star (feb 2014)

2013

Vinnare: Nordic Hedge Award Nordens Bästa HedgeFond i Fond (apr 2013)

2012

Finalist: Hedge Funds Review Bästa Multistrategifond under $250m i Europa (Nov 2012)
Vinnare: World Finance Bästa Marknadsneutrala FoHF i Europa (sep 2012)
Finalist: HFM Week Bästa Nya Multistrategifond i Europa (mar 2012)

2011

Finalist: HFM Week Bästa Nya Multistrategifond i Europa (maj 2011)
Finalist: InvestHedge Bästa Nya Multistrategifond Globalt (mar 2011)

2010

Vinnare: Hedge Funds Review Bästa Nya Multistrategifond i Europa (okt 2010)